Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

De resultaten van de verkiezingen

De afgelopen week vonden er verkiezingen plaats. Ze werden gisterenmiddag beëindigd. Het proces -verbaal van de verkiezingen kan u hier raadplegen. We lijsten even de resultaten voor u op.

Algemeen.

Er zijn in totaal 1203 West-Vlaamse advocaten die hun stem uitbrachten. Dat is iets meer dan 80 procent van onze balie West-Vlaanderen.

De verkiezing van de stafhouder.

Er waren voor de functie van stafhouder twee kandidaten: Antoine Van Eeckhout en Ralf Micholt. Antoine Van Eeckhout werd verkozen als eerste stafhouder van de balie West-Vlaanderen met 697 stemmen (66,1 procent). Ralf Micholt kreeg 357 stemmen (33,9 procent) en er zijn 150 blanco stemmen.

De verkiezing van de vice-stafhouder.

Voor vice-stafhouder was enkel Brigitte Vander Meulen kandidaat. Zij werd verkozen met 925 stemmen. Er waren 278 blanco stemmen. Doordat de vice-stafhouder behoort tot het contingent van de afdeling Brugge, zijn er navolgend slechts vijf resterende plaatsen vacant voor de raad van de Orde.

De raad van de Orde van de balie West - Vlaanderen.

Voor de raad van de Orde kon in totaliteit op 42 kandidaten worden gestemd. Van deze 42 kandidaten konden er 15 verkozen worden. De opdeling in contingenten bestaat erin dat de resultaten per contingent worden beoordeeld: zo worden de vijf kandidaten met de meeste stemmen uit het contingent Brugge verkozen en zes kandidaten met de meeste stemmen voor het contingent Kortrijk. Voor de afdelingen Ieper en Veurne zijn telkens de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen verkozen.

De lijst van verkozenen voor de raad van de Orde ziet er als volgt uit:

(*) Voor het contingent Veurne

Dirk Waeyaert (355)

Els Leenknecht (340)

Eerste twee opvolgers:

Johan Decadt (238)

Ives Feys (235)

(*) Voor het contingent Kortrijk

Jan Leysen (600)

Rik Devloo (580)

Bram Vandromme (580)

Frédéric Busschaert (552)

Carmen Matthijs (520)

Meindert Gees (480)

Eerste zes opvolgers:

Nicolaas Vinckier (424)

Johan Vynckier (406)

Nathalie Beernaert (388)

Hans Beerlandt (306)

Alain Oosterlynck (286)

Hans Ponsaerts (197)

(*) Voor het contingent Brugge

Isabelle Jaques (679)

Bart Staelens (644)

Rik Crivits (622)

Johan Persyn (611)

Marie Dedeurwaerdere (507) 

Eerste vijf opvolgers:

Brigitte Vander Meulen (690)

Filip Mourisse (469)

Ivan Coppens (463)

Rik Demeyer (458)

Ignace Laplaese (458)

Thierry Willems (382)

(*) Voor het contingent Ieper

Mark Snick (451)

Tine Verbeke (257)

Eerste twee opvolgers:

Inge Samoy (225)

Alain Vanryckeghem (219)

 

Bedankt aan alle advocaten die gestemd hebben.

Het echte werk kan nu beginnen.