Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Het ontwerp van verkiezingsreglement

Ondertussen werd in voorbereiding van de fusie van de West-Vlaamse balie een ontwerp van verkiezingsreglement opgesteld. Dit reglement werd opgesteld door de commissie ‘juridische aangelegenheden’ en ook unaniem aanvaard door het overkoepelend ‘orgaan’. U kan de tekst van het ontwerp hier nalezen.