Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Het orgaan en de commissies. Wie voert de gesprekken op dit ogenblik?

Het orgaan en de commissies zijn samengesteld uit advocaten van alle balies. In dit document kan u nalezen wie er deel van uitmaakt. U kan bij vragen steeds bij hen terecht.