Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Sfeerverslag van het orgaan en over de keuze van de huisstijl.

Iedere maand komt het orgaan bij elkaar om de fusiegesprekken te voeren. Daarbij krijgt het orgaan ook telkens een update van de werkzaamheden van de verschillende commissies.