Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Vraag & antwoord: hoe moet ik stemmen? En wat is vereist als kandidaat?

Hoe moet ik stemmen?

De verkiezingen voor de leden van de raad van de Orde, de vice-stafhouder en de stafhouder verlopen elektronisch. U zal dus vanop uw kantoor kunnen stemmen voor de kandidaten.

Nog enkele belangrijke zaken bij de stemprocedure:

1. U kan maximaal voor evenveel kandidaten stemmen als er vacante mandaten zijn.

2. U moet minstens 12 stemmen uitbrengen.

3. U kan kiezen voor alle kandidaten over de ganse provincie. U bent niet beperkt tot de kandidaten van uw eigen afdeling.

4. Blanco stemmen kan ook en wordt als geldig beschouwd.

5. Voor de vice-stafhouder en stafhouder moet een volstrekte meerderheid worden bereikt.

 

Hoe stel ik mij kandidaat?

U kan zich tot en met 15 mei (12 uur stipt) kandidaat stellen voor drie functies: lid van de raad van de Orde, vice-stafhouder en stafhouder. Dit doet u het makkelijkst via een e-mail aan het secretariaat van uw balie. U vermeldt daarbij voor welke functie u zich kandidaat stelt. Het secretariaat bevestigt dan nadien de ontvangst van uw kandidatuur.

Na 15 mei worden alle kandidaturen verzameld en zullen alle kandidaten de kans krijgen om een kandidaatfiche in te vullen. Deze fiche is niet verplicht, maar kan er wel voor zorgen dat de kandidaten ook een gezicht krijgen. De kandidaatfiche kan u hier onderaan al downloaden. Alle kandidaten krijgen na 15 mei nog deze fiche in WORD-bestand doorgestuurd om in te vullen. Alle ingevulde fiches komen dan nadien op deze website.

De lijst van kandidaten is gerangschikt volgens anciënniteit. Alle kandidaten van alle verschillende afdelingen staan door elkaar. We hopen dat alle kandidaten op één pagina zichtbaar zullen zijn.

 

Meer informatie vindt u terug in het verkiezingsreglement.