Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Vraag & antwoord: moet ik als lid van de raad van de Orde verkozen zijn om actief te zijn in commissies?

Neen, dat is niet nodig. U kan zowel commissievoorzitter als commissielid worden zonder lid te zijn van de raad van de Orde.

Er zijn nu in West-Vlaanderen een 50 tal leden van de raad van de Orde en alle lokale afdelingen beschikken ook over tal van commissies die ingevuld worden door advocaten van elke balie.

Er zijn dus heel wat geëngageerde advocaten (nodig) aan onze balie. Het behoeft weinig uitleg dat niet al deze advocaten een plaats zullen kunnen krijgen in de nieuwe raad van de Orde, die 16 leden zal tellen.

We hopen uiteraard dat iedereen met engagement daardoor de moed niet verliest om zich blijvend in te zetten voor onze balie West-Vlaanderen. Zodra de  verkiezingen voorbij zijn, zullen er tal van commissies worden opgericht. Wij denken bijvoorbeeld aan commissie curatoren, controle derdengelden, tucht en deontologie,communicatie en IT, sociale voorzieningen, adviezen erelonen, arbitrage, stage(school), enz...

We zullen dus veel mensen nodig hebben om van onze balie een soepel draaiende motor te maken.