Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Vraag & antwoord: wat met de baliebijdrage bij de fusie?

In de update van de commissie Financiën kon u al lezen dat een ontwerpbudget voor de nieuwe balie werd opgemaakt.

De commissie stelt voor dat de baliebijdrage 2.000,00 EUR blijft/wordt voor alle tableau-advocaten en 1.450,00 EUR voor de stagiairs. Tweede kantoorhouders betalen de helft van de baliebijdrage, met dien verstande dat wie een tweede kantoor heeft binnen West-Vlaanderen geen tweede bijdrage meer zal moeten betalen, wegens twee kantoren binnen dezelfde balie.

Met die baliebijdrage betaalt de Orde – wat nu ook al het geval is - per advocaat: 1547 euro voor een tableau-advocaat en 1271,50 euro voor een stagiair. Het gros van de jaarlijkse baliebijdragen vloeit aldus terug naar de individuele advocaat in de fusie.

Ondanks het geringe overschot om de werking te betalen, zal de baliebijdrage niet wijzigen bij de start van de fusie. Dit komt omdat een verhoging van de baliebijdrage niet noodzakelijk zal zijn om de financiering van de werking van de fusiebalie rond te krijgen.