Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Vraag&antwoord: Zullen bij een fusie van alle West-Vlaamse balies ook de conferenties (jonge balie) fuseren?

Neen. De huidige bestuursleden van alle conferenties wensen de conferenties op afdelingsniveau te behouden. Wel wordt de openingszitting en openingsconferentie bij een fusie samen georganiseerd.

De conferenties zijn ervan overtuigd dat het creëren van sociale cohesie tussen advocaten, wat terecht als een belangrijke taak  van de conferenties wordt beschouwd, erg moeilijk is op provinciaal niveau.

Activiteiten, waarbij de advocaten elkaar buiten de rechtbank kunnen ontmoeten, blijven bij voorkeur lokaal georganiseerd.

Wel zullen de conferenties uitzoeken hoe hun rol kan veranderen binnen een gefuseerde balie en staan zij uiteraard open voor input daaromtrent.’