Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...

Balie West-Vlaanderen Balie West-Vlaanderen

De weg naar de fusie...
VOLG DE WEG NAAR DE FUSIE

Vraag & antwoord: hoe zal de raad van de Orde van de fusiebalie er uitzien?

Bij de fusiegesprekken werd meer dan duidelijk dat in de eerste jaren van de fusiebalie een vertegenwoordiging van alle afdelingen noodzakelijk is in de raad van de Orde.

In het ontwerp van verkiezingsreglement werden dan ook in die zin tot na het gerechtelijk jaar 2020 overgangsmaatregelen opgenomen, waarbij de raad van de Orde samengesteld zal zijn uit zes advocaten van de oorspronkelijke balie Brugge, zes van de oorspronkelijke balie Kortrijk, twee van de oorspronkelijke balie Ieper en twee van de oorspronkelijke balie Veurne. Vanaf het gerechtelijk jaar 2020 - 2021 wordt deze regel niet langer toegepast.

U wil zich kandidaat stellen?

Dat kan! In het ontwerp van verkiezingsreglement zijn alvast geen leeftijdsvoorwaarden opgenomen. Kandidaatstellingen voor zowel het stafhouderschap, als het vice-stafhouderschap en het gewoon lidmaatschap van de Raad moeten uiterlijk tegen 12.00 uur van de laatste werkdag vóór 16 mei 2018 schriftelijk of elektronisch tegen ontvangstbewijs bij de Orde worden ingediend.

Meer informatie volgt daar nog over.